česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Program.

W tej sekcji znajdziecie program Litomyślskich barokowych dni 2019 i kilka praktycznych informacji o Litomyśli i jej barokowych zabytkach.

PROGRAM 4. ROCZNIKA FESTIWALU
11.–18. 8. 2019

Festiwal organizuje Rzymskokatolicka Parafia w Litomyśli

pod patronatem
Konferencji czeskich biskupów,
ministerstwa kultury Czeskiej republiki,
Martina Netolickiego, starosty Pardubickiego Kraju,
Daniela Brydla, burmistrza miasta Litomyśl,
Radomiła Kašpara, wiceburmistrza miasta Litomyśl,

przy współpracy z miejską galerią w Litomyšli, Regionalnym muzeum w Litomysli,
ekumeniczną wspólnotą chrześcijańskich kościołów w Litomysli.

Zmiana programu zastrzeżona.


NEDĚLE 11. SRPNA


9:00 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

GAUDENCIUS DETTELBACH: MISSA SS. APOSTOLORUM

Slavnostní zahajovací pontifikální mše svatá s hudebním doprovodem.

Účinkuje: soubor Il Cuore Barocco (um. vedoucí Tomáš Kardoš).
Celebruje: J.Exc. Mons. Pavel Konzbul, titulární biskup litomyšlský.


17:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

SVATOJÁNSKÁ POBOŽNOST

Pobožnost u oltáře sv. Jana Nepomuckého při příležitosti 290. výročí jeho kanonizace spojená s odhalením restaurované části oltářního nástavce.

Vysluhuje: A.R.D. Zdeněk Mach, litomyšlský probošt.


PONDĚLÍ 12. SRPNA


19:00 | velký sál proboštství

NÁDHERA A LESK BAROKNÍ BOHOSLUŽBY

Přednáší: R.D. PhDr. Radek Martinek, Ph.D., kněz a historik umění.
Vstupné dobrovolné.


ÚTERÝ 13. SRPNA


16:00 | Regionální muzeum v Litomyšli

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „LITOMYŠLŠTÍ SKLADATELÉ“

Představení průlomového objevu v oblasti regionální hudební tvorby formou komentované prohlídky výstavy „Litomyšlští skladatelé. Hudba v 18. a 19. století na kůru kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.“

Výstavou provází: Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. z Národní knihovny České republiky, autor výstavy.


19:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

HUDBA VARHANÍKŮ DĚKANSKÉHO CHRÁMU POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V LITOMYŠLI

Thomas Franciscus Skrživanek a Joseph Kopecký: novodobá premiéra děl zapomenutých litomyšlšských skladatelů.

Účinkuje: soubor La Bilancetta.
Vstupné dobrovolné.


STŘEDA 14. SRPNA


19:00 | Nový kostel Církve bratrské

NEKATOLÍCI NA VÝCHODĚ ČECH V DOBĚ BAROKNÍ

Přednáší: PhDr. Ladislav Nekvapil, historik.
Koná se ve spolupráci s ekumenickým společenstvím křesťanských církví v Litomyšli.
Vstupné dobrovolné.


ČTVRTEK 15. SRPNA


17:45 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Slavnostní mše svatá ke cti a slávě Rodičky Boží.

Účinkuje: soubor Gaudium.
Celebruje: A.R.D. Zdeněk Mach, litomyšlský probošt.


19:00 | mariánský sloup na náměstí

DOBOVÁ MARIÁNSKÁ POBOŽNOST

Dobové barokní modlitby, čtení a litanie.
K mariánskému sloupu se shromáždění přesune v procesí ze mše v proboštském chrámu.

Vysluhuje: A.R.D. Zdeněk Mach, litomyšlský probošt.


PÁTEK 16. SRPNA


17:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

ČTRNÁCT ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

Přednáška o restaurovaných obrazech křížové cesty v proboštském chrámu a o ikonografii křížové cesty.

Přednášejí: Mgr. art. Luboš Machačko a Mgr. Tereza Jiroušková.
Koná se ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.


SOBOTA 17. SRPNA


9:00–12:00 | kaple Panny Marie ve Strakově

POUŤ K PANENCE MARII

9:00 procesí z Litomyšle do Strakova (cca 4,5 km), 10:45 poutní mše svatá.

Celebruje: A.R.D. Zdeněk Mach, litomyšlský probošt.


NEDĚLE 18. SRPNA


15:00 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

VOJTĚCH PELIKÁN: MISSA SANCTI ADALBERTI

Slavnostní závěrečná mše svatá v mimořádné formě římského ritu s hudebním doprovodem.

Účinkuje: Literátské bratrstvo u kostela sv. Jindřicha v Praze (um. vedoucí Matyáš Berdych).
Celebruje: R.D. Stanislav Přibyl, rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie na Karlově v Praze.


CELOTÝDENNÍ AKCE


Regionální muzeum v Litomyšli

LITOMYŠLŠTÍ SKLADATELÉ. HUDBA V 18. A 19. STOLETÍ
NA KŮRU KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V LITOMYŠLI

Unikátní výstava věnovaná hudbě, která vznikala a provozovala se na kůru chrámu Povýšení sv. Kříže v 18. a 19. století

Koná se ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.
Vstupné na výstavu dle platného ceníku Regionálního muzea.


celý týden

DĚTSKÁ SOUTĚŽ

Celotýdenní interaktivní soutěž pro děti.
Více informací na zahajovací mši svaté 11. srpna.

MAPA

MIEJSCE AKCJI

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

Proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

Budova proboštství

Velkoryse pojatá budova dnešního proboštství vznikla mezi lety 1759-1763 na místě staršího děkanství. Dvoupodlažní dům skrývá krásné prostory včetně dnešní kaple sv. Markéty – pozůstatku augustiniánského konventu a tedy nejcennější součásti proboštství.

Mariánský sloup

Dřevěnou sochu Panny Marie z 80. let 17. století nahradil kolem roku 1716 mariánský sloup, který měl být poděkováním neposkvrněné Panně za ochranu města před morovou epidemií, která se na počátku 18. století přehnala přes české země a Litomyšli se vyhnula. Morový sloup je patrně dílem architekta Alliprandiho, podle jehož návrhu jej vytvořil kameník Antonín Appeler.

Regionální muzeum v Litomyšli

Původní piaristické gymnázium vystavěné mezi lety 1714-1719 architektem Giovannim Battistou Alliprandim je bytostně spojeno s významnými reprezentanty barokní epochy v Litomyšli - Řádem zbožných škol. Budova sloužila jako školní instituce až do 20. let 20. století, kdy se gymnázium přestěhovalo do nové budovy a v barokní stavbě bylo zřízeno městské muzeum.

Kaple Panny Marie ve Strakově

Strakovská kaplička vznikla v roce 1734. Její stavbou si strakovští obyvatelé chtěli usmířit Boha, potom co jejich pole stihlo krupobití, které považovali za boží trest. Kaple představuje ukázku drobné sakrální architektury, bez níž si dnes českou krajinu a venkov neumíme představit. V nedávno minulé době byla stavba kompletně opravena a do oken byly umístěny nové vitráže od sochaře a řezbáře Jiřího Kobra.

Nový kostel Církve bratrské

Nová modlitebna litomyšlského sboru Církve bratrské byla vystavěna v letech 2008–2010 podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. Budovu, skrývající v sobě mnoho z křesťanské symboliky, zdobí na střeše umístěný skleněný kříž od Václava Ciglera a v interiéru stůl Páně, kazatelna a plastika v podobě prolínajících se kruhů od Karla Malicha.