česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Program.


PROGRAM 6. ROČNÍKU FESTIVALU
15.–22. srpna 2021

Festival pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

pod záštitou
České biskupské konference,
Ministerstva kultury České republiky,
Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje,
Daniela Brýdla, starosty města Litomyšl

a ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl,
Státním zámkem Litomyšl
a ekumenickým společenstvím
křesťanských církví
v Litomyšli.

Změna programu vyhrazena.


NEDĚLE 15. SRPNA


10:00 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC: MISSA QUINIS VOCIBUS

Slavnostní zahajovací pontifikální mše svatá, po které se koná procesí městem a dobová mariánská pobožnost u mariánského sloupu na náměstí při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Celebruje: J.Exc. Mons. Pavel Konzbul, titulární biskup litomyšlský.
Účinkuje: soubor La Bilancetta (um. vedoucí Vít Mišoň).


PONDĚLÍ 16. SRPNA


19:00 | Nový kostel Církve bratrské

ŠVÉDSKÉ OBLÉHÁNÍ PRAHY OČIMA KŘESŤANŮ A ŽIDŮ

Přednáška konaná ve spolupráci s ekumenickým společenstvím křesťanských církví v Litomyšli.

Přednáší: ThDr. Petr Jan Vinš, historik, teolog a překladatel, generální sekretář Ekumenické rady církví.
Vstupné dobrovolné.


ÚTERÝ 17. SRPNA


19:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

MUSICA SEDUCENTE

Koncert komorní hudby, na kterém zazní skladby Thomase Campiona, Jeana-Baptisty Besarda a dalších.

Účinkuje: Ensemble Thesaurus Musicum, Slovensko (um. vedoucí Michal Hottmar).
Vstupné dobrovolné.


STŘEDA 18. SRPNA


19:00 | velký sál proboštství

ZA HRANICEMI VŠEDNOSTI.
NÁBOŽENSKÉ SLAVNOSTI A RITUÁLY V BAROKNÍCH ČECHÁCH

Přednáška z oblasti barokní zbožnosti.

Přednáší: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., historik.
Vstupné dobrovolné.


ČTVRTEK 19. SRPNA


18:30 | velký sál proboštství

VÝZDOBA BAROKNÍCH KNIŽNÍCH VAZEB

Přednáška s praktickou ukázkou tvorby barokního slepotisku. Koná se ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.

Přednáší: MgA. Ivan Kopáčik, restaurátor a knihař, vedoucí Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů.
Vstupné dobrovolné.


SOBOTA 21. SRPNA


15:00 | Čistá, kostel sv. Mikuláše

BAROKNÍ ZVONAŘI V BRNĚ A NA MORAVĚ

Unikátní přednáška spojená s prohlídkou nové repliky barokního zvonu Mikuláš – největšího zvonu odlitého u nás za poslední desetiletí.

Přednáší: PhDr. Leoš Mlčák, kampanolog, památkář a historik umění.
Kostelní věží provází: Mgr. Pavel Kuře, zvoník z Čisté.
Vstupné dobrovolné.


19:00 | zámecké divadélko

CLAUDIO MONTEVERDI: IL BALLO DELLE INGRATE

Dramatické scénické dílo na pomezí renesance a baroka. Koná se ve spolupráci se Státním zámkem Litomyšl.

Účinkují: pěvečtí sólisté a hudebníci (um. vedoucí Tomáš Hála) a Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí (um. vedoucí Helena Kazárová).
Vstupné: 150 Kč (možné zakoupit v předprodeji online na vstupenkovém portálu NPÚ – nutné zvolit kartu „Prohlídky“, vybrat datum 21.8.2021 a následně v seznamu zcela dole „IX. Divadelní představení“).


NEDĚLE 22. SRPNA


10:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

CLAUDIO MONTEVERDI: MESSA A QUATTRO VOCI DA CAPPELLA

Slavnostní závěrečná mše svatá v mimořádné formě římského ritu.

Celebruje: R.D. Stanislav Přibyl, rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie na Karlově v Praze.
Účinkuje: Literátské bratrstvo DNES (um. vedoucí Jiří Churáček).


DOPROVODNÉ AKCE


18. 6. – 19. 9. | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

TVÁŘE. DUCHOVNÍ TVÁŘE:
NEZNÁMÉ PORTRÉTY LITOMYŠLSKÉ DĚKANSKÉ GALERIE

Výstava nejstarší části portrétní galerie litomyšlských děkanů. Vernisáž výstavy 17. června v 17:00. Koná se v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle.

Kurátor: R.D. PhDr. Radek Martinek, Ph.D., kněz a historik umění.
Vstupné dobrovolné.


15. 8. - 22. 8.

DĚTSKÁ SOUTĚŽ

Celofestivalová soutěž pro nejmenší, tentokrát o svatém Janu Nepomuckém při příležitosti 300. výročí jeho blahořečení.
Více informací bude zveřejněno několik dní před začátkem festivalu na facebookové stránce festivalu.


11. 9. 16:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTVAVY TVÁŘE

Prohlídka výstavy s jejím kurátorem se koná ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl

Výstavou provází: R.D. PhDr. Radek Martinek, Ph.D., kněz a historik umění.

MAPA

MÍSTA KONÁNÍ

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

Proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

Proboštství

Velkoryse pojatá budova dnešního proboštství vznikla mezi lety 1759-1763 na místě staršího děkanství. Dvoupodlažní dům skrývá krásné prostory včetně dnešní kaple sv. Markéty – pozůstatku augustiniánského konventu a tedy nejcennější součásti proboštství.

Zámecké divadlo

Výjimečné zámecké divadélko z let 1796–1797 je jedním z nejpůsobivějších prostor litomyšlského zámku, památky zapsané na seznam UNESCO. Je zároveň jedním z mála dochovaných zámeckých a palácových divadel u nás. Dochovalo se dodnes s původní jevištní mašinérií a osvětlovací technikou, zejména cenný je však soubor kulis a dekorací od císařského dvorního malíře Josefa Platzera.

Mariánský sloup

Dřevěnou sochu Panny Marie z 80. let 17. století nahradil kolem roku 1716 mariánský sloup, který měl být poděkováním neposkvrněné Panně za ochranu města před morovou epidemií, která se na počátku 18. století přehnala přes české země a Litomyšli se vyhnula. Morový sloup je patrně dílem architekta Alliprandiho, podle jehož návrhu jej vytvořil kameník Antonín Appeler.

Nový kostel Církve bratrské

Nová modlitebna litomyšlského sboru Církve bratrské byla vystavěna v letech 2008–2010 podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. Budovu, skrývající v sobě mnoho z křesťanské symboliky, zdobí na střeše umístěný skleněný kříž od Václava Ciglera a v interiéru stůl Páně, kazatelna a plastika v podobě prolínajících se kruhů od Karla Malicha.